ROSEWOOD IS IN DE BASIS EEN TOEGEWIJDE VASTGOEDBELEGGINGSMAATSCHAPPIJ DIE VOORNAMELIJK ACTIEF IS IN NEDERLAND, MAAR NET ZO MAKKELIJK DAARBUITEN. SAMEN MET EEN HECHT PARTNER-NETWERK VAN SPECIALISTEN CREËREN WE DUURZAME WAARDEPROPOSITIES VOOR (INTER)NATIONALE OPDRACHTGEVERS EN BELEGGINGSFONDSEN. PROJECTEN WAARIN WIJ INVESTEREN OF ONTWIKKELEN, DRAGEN WIJ BIJ AAN HET WELZIJN VAN MENSEN.

SOCIAL INFRASTRUCTURE

Dit is wie we zijn

We zijn geen vastgoedontwikkelingsbedrijf. Maar we creëren wel duurzame vastgoedconcepten die het verschil maken. Deze concepten zijn niet alleen onderscheidend, maar dragen ook bij aan onze missie en die van de samenleving. We geloven sterk in het idee van waardecreatie en streven er actief naar met onze expertise, kennis en ervaring, en indien nodig, met de ondersteuning van externe professionals zoals ontwikkelaars, financiers, managers en adviseurs. We zetten alles in om onze doelstellingen te verwezenlijken.

Wij streven ernaar om gebouwen en hun omgeving te ontwikkelen en te transformeren tot circulaire, groene en duurzame constructies. Dit is een initieel maar weldoordachte investering die zich op de lange termijn terugverdient. Onze aanpak omvat een zorgvuldige afweging van risico’s en rendement, met als doel niet alleen economische winst te behalen, maar ook bij te dragen aan het versterken van het milieu en onze planeet.

We hebben een duidelijke voorkeur voor projecten die ‘met een goed gevoel’ komen. Simpelweg omdat we graag een maatschappelijke bijdrage leveren. We noemen dit ook wel Social Infrastructructure  zijn ons volledig bewust van alle risico’s en details van elk project en elk gebouw.Waar we bereid zijn extra risico te nemen, laten we ons nooit verblinden. Naast een grondige analyse en inschatting van de risico’s, zoeken – en vinden – we ook de juiste exploitant(en) en huurder(s) die onze overtuiging delen, om zo op lange termijn goed presterende projecten te creëren.

Vaak worden we door investeerders al betrokken vanaf het moment dat er een gerucht in de markt circuleert over een project. Naast expertise is vertrouwen een belangrijke factor voor succes.

Samen maken we het verschil en voegen we waarde toe aan maatschappelijke relevantie in de breedste zin van het woord. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek wat we samen kunnen bereiken.

Als we zeggen dat we vanaf het allereerste begin bij een project betrokken zijn, bedoelen we vanaf de onderzoeksfase, tot de intentieovereenkomst, contracten en due diligence, juridische financiële regelingen, technische bouwexpertise. Indien nodig zorgen we voor aanvullende financiering en de aankoop zelf. We zijn er altijd.

We durven dieper te gaan. Samen met eigenaren, huurders en exploitanten verkennen we nieuwe horizonten. We creëren solide perspectieven, ontwikkelen toekomstbestendige bedrijfsmodellen en zorgen voor rendement op investeringen. We voegen waarde toe die door iedereen als echte toegevoegde waarde wordt ervaren. Dit is ons gemeenschappelijke doel en bestaansrecht.

Ons organisatiemodel is zo ontworpen dat we ongelooflijk flexibel zijn, maar nog belangrijker is dat we snel zijn. Snelheid kan essentieel zijn om te krijgen wat we willen en te realiseren wat we voor ogen hebben. Ongekend snel schakelen zorgt ervoor dat beslissingen niet blijven steken op administratief of ambtelijk niveau.

Onze focus

We durven dieper te gaan. Samen met eigenaren, huurders en exploitanten verkennen we nieuwe mogelijkheden. We bouwen solide perspectieven op, ontwikkelen toekomstbestendige bedrijfsmodellen en genereren rendement op investeringen. Onze focus ligt op het creëren van waarde die door iedereen als werkelijk toegevoegde waarde wordt ervaren. Dat is ons gemeenschappelijke doel en bestaansrecht.

Ons organisatiemodel is zo opgezet dat we buitengewoon flexibel zijn, maar nog belangrijker, ook uiterst snel. Snelheid is van essentieel belang om onze doelen te bereiken en onze visie te realiseren. Ongekend snel schakelen zorgt ervoor dat beslissingen niet blijven steken op administratief of ambtelijk niveau.

WE HEBBEN EEN VOORKEUR VOOR PROJECTEN WAARBIJ WE BIJDRAGEN AAN DE MAATSCHAPPIJ.
HET GEEFT ONS EEN GOED GEVOEL.

Rob Vosters