Portfolio

MET TROTS DELEN WE EEN AANTAL VAN ONZE PROJECTEN MET JE. ALS JE MEER WILT WETEN OVER EEN VAN DEZE PROJECTEN OF DE MENSEN ERACHTER, IS EEN TELEFOONTJE VOLDOENDE.

Rosewood Group’s primary areas of focus encompass deal origination, transaction structuring, equity investing, and providing capital asset and fund management services. These segments epitomize Rosewood Group’s robust partnership culture, unwavering commitment to consistent performance, and uncompromising integrity.

We zijn actief in de volgende vastgoedmarktsegmenten:

Healthcare

Hotels

Mixed use

Offices

Residential

Maastricht
De Beyart

Het kloostercomplex De Beyart, aan de rand van het centrum van Maastricht, is in de ruim vijf eeuwen van zijn bestaan een belangrijke, ruimtelijk functionele bouwsteen van de stad geweest. De rijke geschiedenis van het complex laat zien dat, ondanks de vele veranderingen die De Beyart heeft ondergaan, het een rustige plek is gebleven die onderdeel is geworden van het DNA van de stad.

Bijna vier decennia later rijst opnieuw de vraag hoe De Beyart zich ruimtelijk en functioneel moet aanpassen aan een duurzame toekomst, met oog voor de veranderende behoeften op het gebied van wonen en zorg. Deze vraag zal grondig worden beantwoord, met de nadruk op integratie, continuïteit en hoge kwaliteit.

Blaricum
Craibosch Senior Living

Met het vertrek van Tergooi MC komt een prachtige locatie vrij om eindelijk invulling te geven aan de lang gekoesterde wens om een woonzorglandschap te ontwikkelen voor Blaricum en de regio Gooi & Vechtstreek. Per 1 juli 2023 is gestart met de planvoorbereiding voor het terrein en de daarop gelegen gebouwen.

Vanuit de urgente vraag, maar ook vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid, wordt in de tussenliggende periode waar mogelijk tijdelijke huisvesting geboden aan maatschappelijk relevante instellingen en bedrijven. De zorgpartners Tergooi MC, RAV (Regionaal Ambulance Vervoer) en Vivium Zorggroep huren tijdelijk delen van het terrein voor hun activiteiten.

Zevenaar
Rijnstate

Rosewood heeft een deel van het Rijnstate Ziekenhuis in Zevenaar verworven door middel van een sale-and-lease-back overeenkomst. Gedurende de resterende huurperiode wordt de planning van de herontwikkeling gemaakt.

Het wordt bijvoorbeeld een eerstelijns zorghotel met 58 eenheden. Ook realiseert Rosewood een nieuw gebouw met 48 zorgappartementen en 30 psycho-geriatrische woningen op het parkeerterrein van het ziekenhuis.

Groningen
Gezondheidszorg

Voor een van haar partners verwierf Rosewood een immense portefeuille van 726 zorgeenheden in zorgcomplexen en 259 seniorenwoningen. De activa bevinden zich op zes verschillende locaties in de provincie Groningen.

Rosewood verzorgt momenteel het projectmanagement voor de noodzakelijke revitalisatie van de tehuizen en zorgcomplexen. Door de demografische ontwikkelingen is de vraag naar seniorenwoningen en zorgcomplexen groot en neemt nog steeds toe, waardoor het aanbod geen gelijke tred kan houden.

Bergeijk
Verpleeghuizen

Als gevolg van de toenemende vergrijzing zal de vraag naar zorgwoningen in Nederland de komende decennia sterk toenemen. Ook voor Bergeijk wordt een sterke toename van de vraag naar zorgwoningen voorspeld. Het object is gelegen in Bergeijk, aan de Kennedylaan 8. Het medisch centrum "Daalakker" bevindt zich in dezelfde straat en is op loopafstand bereikbaar. Het centrum van Bergeijk is binnen 10 minuten loopafstand te bereiken.

WANNEER HET GAAT OM CREATIVITEIT EN VERBEELDINGSKRACHT, ZIJN WE OP ONS BEST. WE OMARMEN GROTE UITDAGINGEN. WAAR ANDEREN EEN STAP TERUG DOEN, STAAN WIJ OP EN GAAN WE VOORUIT. DOOR ONZE ERVARING EN EXPERTISE HERKENNEN WE DE KLEINSTE KANSEN DIE ANDEREN MISSEN OF - MISSCHIEN - NIET WILLEN ZIEN.

Eugen Kool