Een artikel in VGvisie zomereditie zorgvastgoed:

SOCIAL INFRASTRUCTURE’ IS EEN GEDEGEN ASSET KLASSE MET EEN MAATSCHAPPELIJK Belang

Omdat onze organisatie klein en compact is, zijn we persoonlijk betrokken bij al onze projecten. In samenwerking met de beste projectpartners uit ons uitgebreide netwerk zijn we vertegenwoordigd in al onze projecten. Het succes van Rosewood Group is gebouwd rond één kernconcept: Partnerschap. De relaties die we hebben opgebouwd met invloedrijke individuen, family offices, bedrijven en fondsen hebben ons voorzien van diepgaande expertise in de branche en toegang tot belangrijke investeringsmogelijkheden. Dankzij onze sterke samenwerkingsverbanden met investeerders hebben we kapitaal kunnen inzetten in al onze vastgoedkansen

‘Vastgoed dat nodig is om de samenleving goed te laten functioneren,’ dat is volgens Rob Vosters in basis de definitie van Social Infrastructure. Een vastgoedbeleggingscategorie en assetklasse die in het buitenland grote bekendheid heeft en steeds meer geliefd is bij veel institutionele beleggers. ‘Zorg isin Nederland pas in de laatste jaren uitgegroeid tot een semi-volwassen beleggingscategorie. Wat nog niet geldt voor (basis)scholen, politiebureaus en bijvoorbeeld brandweerkazernes. Objecten en gebouwen die deel uitmaken van onze infrastructuur en essentieel zijn voor ons als samenleving. We kunnen niet zonder en dankzij het lage risicoprofiel beleggen. Maar het draait bij Social Infrastucture niet alleen om financieel rendement. Social Infrastructure biedt investeerders de mogelijkheid om een tastbare en positieve impact te hebben op de samenleving. Door te investeren in projecten die bijdragen aan de gezondheidszorg, onderwijs of gemeenschapsvoorzieningen, dragen zij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen en het versterken van de sociale cohesie van gemeenschappen. Iets wat wij als Rosewoodbelangrijk vinden.’

Lag de focus bij Rosewood Real Estate daarom van meet af aan op zorgvastgoed?
Rob Vosters: ‘Ja. We zagen al snel dat er voor ons in dit segment kansen ontstonden om als waarde te creëren voor ons zelf en onze opdrachtgevers. Zorgvastgoed is net zoals hotels, een exploitatiegedreven vastgoedsegment waarinwij het verschil kunnen maken. En dan niet  alleen op kwaliteit, maar ook op het gebied van duurzaamheid. Met een klein, maar zeer slagvaardig team, ondersteunen en ontzorgen wij onze opdrachtgevers op alle fronten. Van acquisitie totdispositie en van concept tot oplevering, inclusief het asset- en property management. Het heeft ons een sterk en krachtig netwerk van gerenommeerdeen internationaal opererende vastgoedpartijen, family offices en beleggingsfondsen opgeleverd.’ Eugen Kool: ‘Ik heb in mijn carrière in veel verschillende keukens mogen kijken en wat mij in het bijzonder opvalt bij Rosewood Real Estate is het grote netwerk dat wij ons om heen hebben verzameld. Een internationaal sterk netwerk van voedgoedprofessionals waar we altijd – althans dat is mijn persoonlijke ervaring – op terug kunnen vallen en écht op kunnen bouwen. Maar los van deze partnerships, onderscheiden wij ons door onze ervaring, kennis én – niet geheel onbelangrijk –  creativiteit en vindingrijkheid. Het heeft ons in de afgelopen jaren in ieder geval al een aantal mooie succesverhalen opgeleverd. Concepten waarmee we in alles waarde weten toe te voegen aan vastgoed uitdagingen met een onmiskenbare maatschappelijke relevantie.’ Rob Vosters haakt daarop in door te stellen dat of het nu gaat om het asset management van een omvngrijke zorgvastgoedportefeuille of om het ontwikken van projecten, waarbij Rosewood namens de investeerder op de directiestoel zit, zij doen waar zij goed in zijn. ‘Zonder ons zelf op de borst te willen kloppen omschijf je ons misschien het beste als ‘visionair investment managers’. Wij Kansen die wij omzetten in gedegen en duurzame vastgoedconcepten waarmee wij opdrachtgeversin staat stellen om hun plannen te realiseren. Waar wij tot dusver vooral actief waren op hetsnijvlak van zorg en wonen, richten we ons in het social infrastructure domein op een nog bredere maatschappelijke doelgroep. En daarmee vastgoedcategorie.’

Waarom?
Rob Vosters: ‘Omdat wij ook op dit gebied kansen zien die anderen in Nederland nog niet zien. Concreet zijn we nu bezig om een portefeuille tevullen met basisscholen, mogelijk aangevuld met zorgvastgoed. Voor investeerders betekent dit dathet risicoprofiel heel laag is, met stabiele huurders, lange huurcontracten en een stabiel marktconform rendement.’ Eugen Kool: ‘Vastgoed dat onlosmakelijk is verbonden met de sociale infrastructuur van Nederland. En dat biedt ons de mogelijkheid om waarde toe te voegen, door te investeren in dekwaliteit en duurzaamheid van in dit geval scholen. En in het directe verlengde daarvan investeren we in een efficiëntere en betere werk- en leeromgeving  ik verantwoord maatschappelijk vastgoed’ Rob Vosters: ‘Ook voor projectontwikkelingen waar wij als Rosewood bij betrokken zijn, geldt datwe altijd waarde willen toevoegen. Wat vaak op verschillende manieren mogelijk is. Dus niet alleen op financieel gebied – voor onze investeerders – maar ook voor toekomstige bewoners, gebruikers, de omgeving, het milieu, de planeet en noem maar op. Als investment managers zijn wij altijd op zoek naar hoe wij hét verschil kunnen maken.