Plannen voor herontwikkeling voormalige Tergooi ziekenhuis

Er is opnieuw een grote stap vooruit gezet in de plannen voor de herontwikkeling van het oude ziekenhuis Tergooi. Vorige week ondertekenden de gemeente Blaricum en de initiatiefnemers hiervoor een anterieure overeenkomst. Deze ondertekening is de officiële start van de samenwerking tussen de gemeente Blaricum en de initiatiefnemers en eigenaren DHG, Berkley Investments die door Rosewood Investment Managers worden begeleid.

inspire* real estate is de ontwikkelaar en de bedoeling is om het voormalige ziekenhuisterrein om te vormen naar een fijne en groene plek om te wonen en te werken, met daarbij ook ruimte voor zorgwoningen. Daarbij is er veel aandacht voor duurzaamheid en dat de plannen goed in het landschap passen.

Projectwethouder mevrouw Anne-Marie Kennis:
Ik ben erg tevreden met dit mooie conceptplan. Het voldoet aan onze Nota van Randvoorwaarden. Verder heeft gemeente Blaricum ingezet op 25% reguliere sociale huurwoningen, 45% reguliere middenhuur/koop woningen en 30% reguliere woningen in de vrije sector en een deel zorgwoningen. Wij vonden ook dat de maximale hoogte van de nieuwe bebouwingen niet meer mag zijn dan maximale hoogte van het huidige ziekenhuis. Wat voor ons bovendien erg belangrijk was is het structureel betrekken van de omwonenden bij de gehele planvorming en uitvoering.”

Eerste stedenbouwkundige plannen (concept)

In het eerste concept stedenbouwkundig plan is uitgegaan van circa 100 sociale huurwoningen, circa 180 middenhuur/koop,  circa 120 vrije sector woningen en circa 280 zorgwoningen die nog evenredig moeten worden verdeeld over huur en koop. In het plan is ook er ruimte voor medische functies zoals een huisarts, een apotheek, een fysiotherapeut, een tandarts, een zorghotel en een ambulancepost. Verder biedt het plan ruimte voor andere buurtfuncties zoals een restaurant, een wellnessfunctie, een kapper en een bakker.

Vervolgstappen
Het eerste concept van het stedenbouwkundig plan is aan het college en de raad gepresenteerd. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad na de zomervakantie het plan vaststelt. Daarna start het officiële Omgevingsplanwijzigingsproces en vervolgens het vergunningsproces. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden in het najaar van 2026.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op https://craibosch.nl/

 

Lees hier het persbericht:
2240240 Rosewood - Briefpapier - Anterieure OVK Craibosch Blaricum